Giúp admin duyệt bài này:

Chọn tuổi hợp xông nhà, xông đất năm Ất Mùi 2015. Gia chủ Quý Hợi - sinh năm 1983

Luận giải

1. Xông đất đầu năm 2015 - Ất Mùi, gia chủ tuổi Quý Hợi

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với người đó.

Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất vào đầu năm mới (tốt nhất từ trên xuống):

  1. 1963 (Quý Mão - Kim bạch kim) - 16/20đ --- 3 yếu tố Hợp, 3 y/t Bình thường, 0 y/t Khắc
  2. 1975 (Ất Mão - Đại khê thủy) - 16/20đ --- 3 yếu tố Hợp, 3 y/t Bình thường, 0 y/t Khắc
  3. 1954 (Giáp Ngọ - Sa trung kim) - 15/20đ --- 2 yếu tố Hợp, 4 y/t Bình thường, 0 y/t Khắc
  4. 1955 (Ất Mùi - Sa trung kim) - 15/20đ --- 2 yếu tố Hợp, 4 y/t Bình thường, 0 y/t Khắc
  5. 1962 (